medika logo
HR  EN
logo medika

Upravljanje kvalitetom

Sustavno bavljenje pitanjima kvalitete u Mediki počinje 2001. godine kada je pokrenut postupak stvaranja sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 što je okrunjeno certifikatom 2002. godine. Kroz ispunjenje zahtjeva norme ISO 9001, poslovanje Medike dobilo je novu, snažnu okosnicu za sustavno praćenje učinkovitosti svih poslovnih procesa s posebnim naglaskom na aktivnosti unutar segmenta logistike. Načela dobre distribucijske prakse,s kojima su već bili usklađeni svi logistički procesi Medike, na taj su način primijenjena kroz međunarodno standardiziran format te na način koji omogućava učinkovito praćenje i poboljšavanje procesa i poslovanja.

Četiri godine kasnije, pokrenut je projekt uvođenja sustava upravljanja zaštitom okoliša u skladu s međunarodnom normom ISO 14001. Sustav upravljanja zaštitom okoliša integriran je u već postojeći sustav upravljanja kvalitetom, a certifikat po normi ISO 14001 je dobiven iste godine. U godinama koje su slijedile, naš Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša konstantno je razvijan i unaprjeđivan. Zahvaljujući inspekcijskim posjetima različitih državnih ustanova i regulatornih tijela, vanjskim auditima od strane principala i drugih poslovnih partnera te redovnim samoinspekcijskim aktivnostima, Sustav je konstantno nadograđivan i usavršavan.

Kako se Hrvatska približavala punopravnom članstvu u Europskoj uniji tako su se mijenjali zakonski okviri vezani za promet proizvodima iz Medikina asortimana. Dodatne promjene donijele su novosti iz područja dobre distribucijske prakse (EU GDP) i dobre proizvođačke prakse (EU GMP). Uslijed toga, uočena je potreba za dodatnim usklađivanjem i poboljšanjima na polju upravljanja kvalitetom te je tako 2013. započela temeljita revizija postojećega Sustava.

U sklopu promjena koje su pokrenute, započeli smo s implementacijom zahtjeva Dobre proizvođačke prakse za lijekove (EU GMP) kao i s prilagodbom Sustava novim zahtjevima proizašlima iz promjena u propisima vezanima za promet lijekovima, medicinskim i drugim proizvodima. Kao rezultat uspješno provedenih prilagodbi, Medika u 2014. dobiva proizvodnu dozvolu te dozvole i potvrde o provođenju dobre distribucijske prakse.

Nastojanja Medike da neprekidno unaprjeđuje svoj Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša ocrtavaju se u edukaciji zaposlenika, stjecanju dodatnih kompetencija iz različitih sustava upravljanja kvalitetom te u stalnoj potrazi za suvremenijim i djelotvornijim rješenjima za učinkovito praćenje i poboljšavanje procesa.

Želja za razumijevanjem sadašnjih i budućih potreba naših kupaca uz istovremeno poboljšanje internih procesa, motivira nas da se i dalje prilagođavamo, mijenjamo i unaprjeđujemo s ciljem da Medika ostvari svoju strategiju i viziju.

Politika kvalitete

Jedna od temeljnih premisa poslovnog upravljanja koju je Medika već odavno usvojila glasi:

“Organizacija ovisi o svojim kupcima, te stoga mora razumjeti njihove sadašnje i buduće potrebe, ispuniti njihove zahtjeve i nastojati nadmašiti njihova očekivanja.”

Koncept našeg sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša temelji se na ideji da proizvodi/usluge visoke prepoznatljive kvalitete lakše pronalaze kupca ili zadržavaju postojećeg.

Medika prihvaća načelo odgovornosti za ispunjavanje zahtjeva koji se odnose na brigu o očuvanju i zaštiti okoliša, te zaštiti zdravlja i sigurnosti zaposlenika.

Opredijeljenost zaposlenika Medike prema kvaliteti i zaštiti okoliša jedna je od temeljnih vrijednostinašeg poslovanja, potvrđenauključenošću zaposlenika i odlukama uprave . U Mediki sustavno se upravlja vlastitim učincima na okoliš putem stalnog unapređivanja odnosa prema okolišu, pravovremenim i učinkovitim sprečavanjem mogućih zagađenja, pridržavanjem regulative i nastojanjem na smanjivanju iskorištavanja prirodnih resursa, kao i upoznavanjem svih sudionika u procesima o potrebi stalne brige za okoliš. Utvrđivanjem ciljeva kvalitete i zaštite okoliša te njihovom realizacijom, međunarodne normeizahtjeve Sustava pretvaramo u praktično djelovanje, istovremeno podržavajući teoriju održivog razvoja i društvene odgovornosti.

Politika kvalitete i zaštite okoliša dostupna je svim zainteresiranom stranama putem sredstava komuniciranja dostupnih Mediki.

 

Razumijevanje želja i potreba kupaca ključ je našeg uspjeha.